Zemědělské družstvo Hluboké Mašůvky

Děkujeme Zemědělskému družstvu Hluboké Mašůvky za pravidelné sponzorování sena a slámy pro naše zvířátka. Jsme moc vděční.